Featured

Családtagok Védelmére Alapítvány Komplex személyvédelmi rendszer

Read More

Mindenki félti saját családtagját, tőle távollétekor!


Érheti őket :

• támadás

• rosszullét

• baleset, stb.

Mindezek gyors segítségére szervezett védelmi rendszert vehet igénybe. Erre hoztuk létre a Védem a Családom Klubot. Modern technikai eszközök használatával 24 órás diszpécser központ gyors-reagálású segítséget nyújt klubtagjainknak!

logo

Featured

Klub regisztrációs szabályzata!

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

 • A klubtaggá válás első lépéseként regisztrációs űrlap (online) kitöltése szükséges.
 • A regisztrációs űrlap, kitöltése során valamennyi adatnak a valóságot kell tartalmaznia.
 • A tagság igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a kérelmező a regisztrációs űrlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelező adatot megadja.
 • Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes!
 • A regisztrációs adatlapon az ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása a regisztráció sikertelenségét eredményezi.
 • A regisztrációs adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja.
 • Az adatok valódiságáért a Klub nem felel.
 • A regisztrációs űrlap kitöltésével a kérelmező tudomásul veszi, hogy bármely megadott adat pontatlansága vagy valótlansága a regisztráció visszautasításával, már regisztrált klubtag esetén a klubból való azonnali kizárással jár.
 • A regisztrációs űrlap kitöltése és elfogadásra történő továbbítása csupán kérelemnek minősül, automatikus klubtagságot nem eredményez.
 • Elutasítható továbbá a kérelem abban az esetben is, amikor a klubtagság limitált voltára tekintettel további regisztráció befogadása a Klub részéről nem teljesíthető, ez utóbbi esetben a Klub az új tagok felvételét szünetelteti.
 • A klubnak jogában áll a regisztrációs kérelmeket indokolás nélkül elutasítani.
 • A regisztrációs kérelmek elbírálása a beérkezett kérelmek számának és a klub személyzeti kapacitásának függvényében történik.
 • Az online regisztrációs kérelmek befogadásáról, avagy elutasításáról visszaigazoló e-mail üzenetet küldünk.
 • A klubtaggá válás alapfeltétele az elfogadott regisztráció.
 • A vissza nem igazolt regisztráció nem minősül elfogadottnak. Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával az igénylő nyilatkozik, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

KLUBKÁRTYA SZABÁLYZAT

A Klubkártyához való hozzájutás

 • Az elfogadott regisztráció után a klubtag pénz és tárgybeli adományt bocsáthat Családtagok Védelmére Alapítvány rendelkezésére. 5000,-Ft feletti adományozást a klub igény esetén honorárium gyanánt egy V.I.P. klubazonosító kártyát bocsát az adományozó rendelkezésére.
 • A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a klubkártya a rendelkezésre bocsátást követően is a klub tulajdona marad.
 • A klubkártya birtokosa kizárólag az a természetes személy lehet, aki igényli a V.I.P. kártyát és elfogadja a klubkártya szabályzatot.
 • A Klubkártya birtokos a jelen Klubkártya Szabályzat feltételeit adományozás során igénylőlap kitöltésével elfogadja.
 • A klubkártya átvétele személyesen történik, a visszaigazoló e-mailben közölt helyen és időpontban.
 • A kártya átvételéhez érvényes személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
 • Átvételkor az adományozás során közölt adatok valódisága és pontossága ellenőrzésre kerül.
 • Ha az adatok valótlanok, avagy az adományozó nagyfokú gondatlanságából adódóan pontatlanok, a klubnak jogában áll az adományozó klubkártyáját visszatartani.
 • A klubkártya átvételekor az adományozónak nem kell regisztrációs díjat  megfizetni.
 • Az adományozó, a klubkártya átvételével válik V.I.P. klubtaggá.
 • A Klubkártya kézhezvételének bármely okból történő elmaradása miatt a Klubbal szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel az adományozó.
 • A klubkártya a kiállítástól számított egy évre érvényes, ezt a klub bármikor meghosszabbíthatja.
 • A Klubkártya érvényességének lejárta után kedvezményekre NEM jogosít!

A Klubkártya neve

 • A Védem a Családom Klubkártya rendszer kizárólagos tulajdonosa, üzemeltetője és a Klubkártyákat kiadja a Családtagok Védelmére Alapítvány székhelye: 3532 Miskolc, Gálffy Ignác utca 30. fsz.3.sz. cégjegyzékszám:05-01-0064383, adószám:18657535-1-05.
 • A Védem a Családom Klubkártya elnevezés a kedvezményezettek (klubtagok) számára kibocsátott valamennyi Klubkártyán szerepel.
 • A Klubkártya a Családtagok Védelmére Alapítvány részére befizetett adomány honoráriumára készítünk klubtagjaink részére, mely egy évig érvényes, legalább 5000,-Ft adomány esetén, vagy három regisztrált klubtag beléptetésével 3000,-Ft adományt követően állítunk ki.
 • A klubkártya, a klub által kínált kedvezmény igénybevételénél a klubtagok azonosítására szolgál, át nem adható. Átadása, átruházása azonnali kedvezmények megvonását vonja maga után.
 • Minden Védem a Családom Klubkártya egyedi azonosítóval rendelkezik, csak és kizárólag azon klubtag használhatja, aki számára a klub ezt kibocsátotta.
 • Minden Klubkártya birtokosnak, klubtagnak csak egy kártyája lehet.
 • A Családtagok Védelmére Alapítvány nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Klubkártya birtokost az illetéktelen személyek általi használata miatt érik.
 • Klubunk által szervezett rendezvényekről a kártyabirtokos klubtag a Klubunk internetes oldalán tájékozódhat.
 • A Klubkártya által igénybe vehető kedvezmények, más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, a Klubkártya nyújtotta kedvezmények készpénzre nem válthatóak!
 • A Klubkártya nem hitelkártya és nem fizetési eszköz!
 • A Klubkártya tulajdonos bármikor jogosult és egyben köteles is kérni az adatai helyesbítését, amennyiben a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataiban időközben változás következett be.

A Klubkártya által biztosított kedvezmények

 • A kártyabirtokos klubtagnak joga van – a klub által szervezett – rendezvényre való belépésre, amennyiben betartja a klub szabályzatát illetve a helyszínen érvényes házirendet.
 • A kártyabirtokos klubtag – a klub által szervezett – rendezvényen, az aktuálisan megjelölt kedvezményeket igénybe veheti.
 • A kártyabirtokos klubtag igényelheti a stratégiai partnerünk által kínált személyvédelmi riasztó eszköz kedvezményes használatát.
 • Amennyiben ezeket a lehetőséget egy klubtag – a tagsági időn belül – nem használja ki, nem léphet fel semmilyen követeléssel.

A klub által szervezett rendezvények

 • A klub rendezvényein való kedvezmények igénybevételéhez érvényes klubkártya illetve személyigazolvány szükséges.

 

Featured

Indul a Védem a Családom Klub

Kedves Klubtagunk!


Köszönjük a kitartó türelmet. Eddig nem indulhattunk, mivel csak most kaptuk kézhez a Törvényszéktől a jogerős bejegyző végzésünket. Továbbiakban tájékoztatni fogunk klubtagsággal járó előnyökről és az ezek elérése érdekében végzendő tennivalókról.

Minden klubtag jogosult komplex személyvédelemre. Te is! Regisztráld ingyenesen családtagjaidat is, mindezt korhatár nélkül teheted, hiszen gyermek és fiatalkorúak kiemelt védelmet igényelnek. Viszont felelősen kell hogy használják a riasztóeszközt.

Hamarosan beindítjuk a web-konferenciánkat, ahol ismeretet adunk /- bűnmegelőzési, – család értékei, szeretet, – drogfogyasztás ártalmai, – szociológiai témákról/, szakemberek által.

Biztonságos életet kívánunk: Klub vezetősége


 sec_head

A képre kattintva elküldheti.

Vállalkozásnak miért jó a franchise képesség kialakítása?

Aki jó, egyedi ötletekkel rendelkezik vállalkozásában, de nem tudja, nincs kapcsolatrendszere kiteljesíteni és igazi sikerekre emelni tudását, azoknak most nyílik lehetősége mind ezt megteremteni!

Akinek már jól működő cége van, de szeretné magasabb dimenziókba emelni, ne elégedjen meg jelenlegi helyzetével, kapcsolatunkkal a fejlődése álom szintű méreteket érhet el. Amennyiben szeretné a munkája során kialakított egyedi gondolatait a szakemberek között széles mértékben elismertté tenni, a vevők számára igazán vonzóvá tenni, annak fontos átgondolt, jól felépített tervet készítenie mindezek elérésére.

Működésében olyan tervszerűséget építünk be szakembereink segítségével, amivel elérheti és megvalósíthatja szakmai álmait.

Több összetevője is van mindezen sikerek elérésének, mint csupán a jó működés megtervezése, azt meg is kell tudni valósítani. Összehangolt, minden részletében koordinált tevékenységre is szükség van. Meg kell teremteni a külcsín – belbecs jól működő formáját. Ezt követően jöhet a profi marketing tevékenység, a kiépítendő célnak megfelelően.

Ezeknek a formációknak a kiépítésével már egy magasabb szintű eredményt ér el a vállalkozása, de ne elégedjen meg ennyivel, mert van tovább is a fejlődés kiteljesedéséhez.

Ez pedig a saját franchise hálózata!

Vállalkozások támogatása szellemi tőkével!

Az alapítványunkon belűl működö szellemi tőketársasággal segítséget, támogatást nyujtunk, az arra alkalmas kis és közép vállalkozásoknak fejlesztésükben, hosszútávú stabilitásuk, megteremtésében. Ezzel a vállalkozások családtagjainak anyagi biztonságát építjük fel.

A szellemi tőketársaságba tartoznak jogászok, közgazdászok, grafikusok, informatikusok, marketinges, szervező szakemberek. Gyakorlatilag, a vállalkozások működésének teljes spekrumára tudunk fejlesztést kínálni, de akár részegységeken belűl külön-külön is. Fontos szempont, az eredményesség hosszűtávú megteremtése, a magasanképzett, szakterületükön kiváló szakembereinkkel.

Fontos szempont, hogy a vállalkozásoknak maguknak kell a működésüket végezniük és akarniuk kell a saját fejlődésüket elérni.

Szellemi tőketársaságunk csak a megújuló ötletekkel rendelkező és a folyamatosan fejlődni képes társaságokkal tud foglalkozni, senki helyett nem kíván dolgozni. Ebben az esetben igérhetjük, hogy akár országos hírnevre is szert fognak tenni.

Ezek a megújuló ötletekkel rendelkező vállalkozások lehetnek akár kereskedők, gyártók, mezőgazdaságban, szolgáltató szektorban lévők, vagy bármilyen területen munkálkodók, az országos, vagy akár nemzetközi működésük kiépítésében segítséget nyújtunk. Támogatásunkkal egyre több, stabíl megélhetést nyújtó munkahely képződik, így tudjuk a családtagok anyagi biztonságát megteremteni.

Közösen dolgozzuk ki a fejlesztés terveit.

Vállalkozás fejlesztéshez dia vetítés