Featured

Klub regisztrációs szabályzata!

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

 • A klubtaggá válás első lépéseként regisztrációs űrlap (online) kitöltése szükséges.
 • A regisztrációs űrlap, kitöltése során valamennyi adatnak a valóságot kell tartalmaznia.
 • A tagság igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a kérelmező a regisztrációs űrlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelező adatot megadja.
 • Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes!
 • A regisztrációs adatlapon az ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása a regisztráció sikertelenségét eredményezi.
 • A regisztrációs adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja.
 • Az adatok valódiságáért a Klub nem felel.
 • A regisztrációs űrlap kitöltésével a kérelmező tudomásul veszi, hogy bármely megadott adat pontatlansága vagy valótlansága a regisztráció visszautasításával, már regisztrált klubtag esetén a klubból való azonnali kizárással jár.
 • A regisztrációs űrlap kitöltése és elfogadásra történő továbbítása csupán kérelemnek minősül, automatikus klubtagságot nem eredményez.
 • Elutasítható továbbá a kérelem abban az esetben is, amikor a klubtagság limitált voltára tekintettel további regisztráció befogadása a Klub részéről nem teljesíthető, ez utóbbi esetben a Klub az új tagok felvételét szünetelteti.
 • A klubnak jogában áll a regisztrációs kérelmeket indokolás nélkül elutasítani.
 • A regisztrációs kérelmek elbírálása a beérkezett kérelmek számának és a klub személyzeti kapacitásának függvényében történik.
 • Az online regisztrációs kérelmek befogadásáról, avagy elutasításáról visszaigazoló e-mail üzenetet küldünk.
 • A klubtaggá válás alapfeltétele az elfogadott regisztráció.
 • A vissza nem igazolt regisztráció nem minősül elfogadottnak. Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával az igénylő nyilatkozik, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

KLUBKÁRTYA SZABÁLYZAT

A Klubkártyához való hozzájutás

 • Az elfogadott regisztráció után a klubtag pénz és tárgybeli adományt bocsáthat Családtagok Védelmére Alapítvány rendelkezésére. 5000,-Ft feletti adományozást a klub igény esetén honorárium gyanánt egy V.I.P. klubazonosító kártyát bocsát az adományozó rendelkezésére.
 • A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a klubkártya a rendelkezésre bocsátást követően is a klub tulajdona marad.
 • A klubkártya birtokosa kizárólag az a természetes személy lehet, aki igényli a V.I.P. kártyát és elfogadja a klubkártya szabályzatot.
 • A Klubkártya birtokos a jelen Klubkártya Szabályzat feltételeit adományozás során igénylőlap kitöltésével elfogadja.
 • A klubkártya átvétele személyesen történik, a visszaigazoló e-mailben közölt helyen és időpontban.
 • A kártya átvételéhez érvényes személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
 • Átvételkor az adományozás során közölt adatok valódisága és pontossága ellenőrzésre kerül.
 • Ha az adatok valótlanok, avagy az adományozó nagyfokú gondatlanságából adódóan pontatlanok, a klubnak jogában áll az adományozó klubkártyáját visszatartani.
 • A klubkártya átvételekor az adományozónak nem kell regisztrációs díjat  megfizetni.
 • Az adományozó, a klubkártya átvételével válik V.I.P. klubtaggá.
 • A Klubkártya kézhezvételének bármely okból történő elmaradása miatt a Klubbal szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel az adományozó.
 • A klubkártya a kiállítástól számított egy évre érvényes, ezt a klub bármikor meghosszabbíthatja.
 • A Klubkártya érvényességének lejárta után kedvezményekre NEM jogosít!

A Klubkártya neve

 • A Védem a Családom Klubkártya rendszer kizárólagos tulajdonosa, üzemeltetője és a Klubkártyákat kiadja a Családtagok Védelmére Alapítvány székhelye: 3532 Miskolc, Gálffy Ignác utca 30. fsz.3.sz. cégjegyzékszám:05-01-0064383, adószám:18657535-1-05.
 • A Védem a Családom Klubkártya elnevezés a kedvezményezettek (klubtagok) számára kibocsátott valamennyi Klubkártyán szerepel.
 • A Klubkártya a Családtagok Védelmére Alapítvány részére befizetett adomány honoráriumára készítünk klubtagjaink részére, mely egy évig érvényes, legalább 5000,-Ft adomány esetén, vagy három regisztrált klubtag beléptetésével 3000,-Ft adományt követően állítunk ki.
 • A klubkártya, a klub által kínált kedvezmény igénybevételénél a klubtagok azonosítására szolgál, át nem adható. Átadása, átruházása azonnali kedvezmények megvonását vonja maga után.
 • Minden Védem a Családom Klubkártya egyedi azonosítóval rendelkezik, csak és kizárólag azon klubtag használhatja, aki számára a klub ezt kibocsátotta.
 • Minden Klubkártya birtokosnak, klubtagnak csak egy kártyája lehet.
 • A Családtagok Védelmére Alapítvány nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Klubkártya birtokost az illetéktelen személyek általi használata miatt érik.
 • Klubunk által szervezett rendezvényekről a kártyabirtokos klubtag a Klubunk internetes oldalán tájékozódhat.
 • A Klubkártya által igénybe vehető kedvezmények, más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, a Klubkártya nyújtotta kedvezmények készpénzre nem válthatóak!
 • A Klubkártya nem hitelkártya és nem fizetési eszköz!
 • A Klubkártya tulajdonos bármikor jogosult és egyben köteles is kérni az adatai helyesbítését, amennyiben a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataiban időközben változás következett be.

A Klubkártya által biztosított kedvezmények

 • A kártyabirtokos klubtagnak joga van – a klub által szervezett – rendezvényre való belépésre, amennyiben betartja a klub szabályzatát illetve a helyszínen érvényes házirendet.
 • A kártyabirtokos klubtag – a klub által szervezett – rendezvényen, az aktuálisan megjelölt kedvezményeket igénybe veheti.
 • A kártyabirtokos klubtag igényelheti a stratégiai partnerünk által kínált személyvédelmi riasztó eszköz kedvezményes használatát.
 • Amennyiben ezeket a lehetőséget egy klubtag – a tagsági időn belül – nem használja ki, nem léphet fel semmilyen követeléssel.

A klub által szervezett rendezvények

 • A klub rendezvényein való kedvezmények igénybevételéhez érvényes klubkártya illetve személyigazolvány szükséges.